Zeytin yazıcıböceği (Hylesinus oleiperda F., Phloeotribus oleae F.) zeytin ağaçlarında.


Zeytin yazıcıböceği (Hylesinus oleiperda F., Phloeotribus oleae F.) zeytin ağaçlarında.