Tütün güvesi (Ephestia elutella Hbn., Lep., Phycitidae)


Türkçe ismi   :  Tütün güvesi , üzüm güvesi olarak değiştirelim. 
Bilimsel ismi   : Ephestia (Cadra) elutella Hbn Lep., Phycitidae 
İngilizce ismi  :  Tobacco Moth, Cocoa Moth
Konukçuları   :  Kuru tütün, meyve, hububat, un, makarna, baharat