Pirinç Biti (Sitophilus oryzae L., Col. Curculionidae)


Türkçe ismi   :  Pirinç Biti
Bilimsel ismi  : Sitophilus oryzae L., Col. Curculionidae 
İngilizce ismi  : Rice Weevil
Konukçuları  :  Mısır başta olmak üzere, tüm hububat çeşitleri.