Nohut sineği (Liriomyza cicerina. Diptera.Agromyzidae)


Türkçe ismi   :  Nohut yapraksineği, Nohut sineği,
Bilimsel ismi  : Liriomyza cicerina. ( Diptera, ; Agromyzidae ) 
İngilizce ismi : Chick-pea leaf miner 
Konukçuları  :  Kültür bitkilerinden Nohut, yabani bitkilerden öküzçanı (Kayışkıran), Ononis hircina, O.spinosa, O. Repens konukçularıdır. Diğer bütün yabani nohut türleri de konukçuları arasındadır.
Kaynak  :
http://www.tagem.gov.tr/projeler97/bsag/bsag10.html

Görüşlerimiz : Sarı yapışkan tuzaklarla monitör ve kitle yakalama amaçlı araştırmaların ​hazırlanması ve talimatlarının hazırlanması uygun olacaktır