Elma yazıcıböceği , yazıcı böcek (Scolytus mali (Col.: Scolytidae)


Türkçe ismi    :  Elma yazıcıböceği , yazıcı böcek
Bilimsel ismi  : Scolytus mali (Col.: Scolytidae) 
İngilizce ismi  : larger shothole borer
Konukçuları   :  Elma, armut, alıç, kiraz, erik, kara ağaç, akasya başlıca konukçularıdır.
Kaynak :
http://internt.nhm.ac.uk/jobj/runjava.jobj?java=ctol.CTOLServer&method=printNamePage&accountref=987&NAMEID=17709

Yazıcı böcekler genel olarak ;
Larva dönemini kabuk altında galerilerde, canlı odun dokusu ile beslenerek  geçiren bu zararlı, Mayıs– Kasım aylarında ergin olarak galeriler terk ederler. Bu dönemlerde, kimyasal mücadeleye karar vermek için ergin uçuşunu saptamak ve Biyoteknik Mücadelede Kitle yakalama tekniğini uygulamak için dekara 1 adet KAPAR® Yazıcı Böcek Tuzağı asınız.