Ekin Kambur Biti (Rhizopertha dominica F.,Col.,Bostrychidae)


Türkçe ismi   : Ekin Kambur Biti 
Bilimsel ismi  : Rhizopertha dominica F.,Col.,Bostrychidae 
İngilizce ismi  : Lesser grain borer 
Konukçuları  : Tüm hububat çeşitleri