Diprion pini European sawflies (Hymenoptera. Diprionidae)


Türkçe ismi  :   Çam testereli arısı , Çam çalı antenli yaprakarısı
Bilimsel ismi  : Diprion pini (Hymenoptera. Diprionidae) 
İngilizce ismi :  European sawflies 
Konukçuları   : Esas konukçusu sarıçam olmakla birlikte diğer çam türlerinde de zarar yaparlar. 
Kaynak : http://www.uri.edu/research/ipm/nwl43098.htm
http://www.treelady.ca/sawfly.htm  
                                         
Görüşlerimiz :Bu zararlıya karşı beyaz yapışkan tuzakların ve ışık tuzaklarının ülkemizde de araştırılması uygun olacaktır.