Anasonda yaprak bitleri (Hyadaphis foeniculi ve Aphis fabae (Kom. Aphididae)


Türkçe ismi : Yaprak bitleri ,Püseron,Yaprak biti, Bitkibiti, Humul, Ballık, Basra, Kumuş, Karıncamarazı, Aphid, Zenk.
Bilimsel ismi : Aphis spp.(Homoptera ; Aphididae)
İngilizce ismi : Aphids 
Kaynak :
http://rinconvitova.com/parasite.htm  
http://www.biconet.com/traps/stickyTraps.html
http://www.colostate.edu/Depts/Entomology/courses/en507/student_papers_1995/hawley.html  
www.editora.ufla.br/revista/26_3/art10.pdf  

Görüşlerimiz : Sarı yapışkan tuzakların yaprak bitlerinin kanatlı formlarını çektiği bilinmektedir. Bu özellik, bu zararlı ile mücadelede monitör amaçlı olarak kullanılabileceği gibi, kitle yakalama amaçlı olarak da kullanılabilir. Bu amaçla araştırmaların yapılması ve uygulama talimatında yer alması uygun olacaktır.

Not : Yaprak Bitleri İçin ; Floresan Sarı renk,  Sarı  Renkten Uçan formları Yakalamakta daha Etkilidir.