Zeytin Sineği (Bactrocera oleae (Dip.Tephritidae)


Türkçe ismi   : Zeytin sineği
Bilimsel ismi  :Bactrocera (Dacus) oleae (Dip.Tephritidae )
İngilizce ismi :Olive fly
Konukçuları  : Kültür zeytini, Yabani zeytin ve Akça kesme dir.
Kaynak          : 
http://www.tagem.gov.tr/YAYINLAR/ZEYTIN/entegremucadele.htm