SYT seralarda uygulama talimatı


SERA BÖCEKLERİ İLE İLAÇSIZ MÜCADELE DE SARI YAPIŞKAN TUZAKLARIN  HAZIRLANMASI, SERALARDA  KULLANIMI  VE AVANTAJLARI

Sarı yapışkan tuzak nedir ? Ne işe yarar ? 
Sarı Yapışkan Tuzaklar ; Beyaz sinek, yaprak galeri sinekleri, thrips, yaprak bitleri vb. gibi bir çok zararlı böcek türünü yakalayarak, bu böceklerin seralarda zarar yapmasını önlerler. Pestisit kullanılmadan yapılan bu  zirai  mücadele şekline biyoteknik mücadele denir. Tarım ve Köy işleri Bakanlığının uygulama talimatı olan  Zirai Mücadele ve Entegre  Mücadele Talimatlarında  sebze ve süs bitkisi seraları için önerilmiştir. Bu teknik organik tarım ve IPM çalışmalarında da başarı ile kullanılmaktadır.

Sarı yapışkan tuzaklar nasıl hazırlanır ?
Sarı yapışkan tuzaklar ; 20x25 cm ebatlarında sarı renkli plastik levhaların her iki yüzüne KAPAR® sürülerek oluşturulur. 20º C nin üzerinde spatüla ile kolayca sürülebilir. Düşük sıcaklıklarda , ince bir tabaka halinde sürmek için, ben mari yöntemi ile ISITARAK veya TİNER ile karıştırılarak inceltilen KAPAR®  , bir tepsi içinde, Rulo Fırça  ile çok ince bir tabaka halinde sürülmelidir. . 1 kutu KAPAR® en az 100 Ad. Sarı levhanın  (20X25 cm) her iki yüzünü kaplar.
Bu miktar 1 dekar (1000 m2)  sera için yeterlidir.

Sarı yapışkan tuzaklar nasıl kullanılır ?
Seralarda,  ekonomik öneme sahip zararlıları  daha ucuz, etkili ve  daha kolay  bir şekilde sarı yapışkan tuzaklarla kontrol etmek mümkündür. Bu tuzaklar  seralarda zararlının görülmesinden sonra asılabilirse de en uygun  zaman fide dikiminden hemen sonradır. 3 m aralıklarla testere dişi şeklinde, bitkinin 10-15 cm üzerine asılır.Bitkinin büyümesine paralel olarak tuzaklarda yükseltilir.Kapı ve pencere girişlerine daha sık  tuzak asılması  seraya sinek girişini engeller, buda virus hastalıklarının bulaşmasını ve yayılmasını önler. Hasattan sonra, bitki artıkları seradan uzaklaştırı-
lırken, sarı yapışkan tuzaklarda toplanır.

Sarı yapışkan tuzakların avantajları nelerdir ?
Zehirli bir madde içermemesi nedeni ile elde edilen üründe pestisit kalıntısı  olmaz.
Uygulaması kolaydır. Üreticiler zararlılarla mücadele ederken  sağlıklarını riske etmezler.
Ucuzdur, 1 kutu KAPAR® 100 Ad. Levhayı (20X25 cm) kaplar. Bu miktar 1 dekar  sera için yeterlidir. Levhalar temizlenerek defalarca kullanılabilir.
Böceklerin, KAPAR®   Sarı Yapışkan Tuzaklara direnç kazanması söz konusu değildir.
Beyazsinekler gibi bazı zararlı böcek  türlerinin yaşama yeri yaprakların alt yüzüdür. Buralara pestisit atmak zordur. Bu nedenle de kontak etkili  pestistler çoğu zaman etkisiz olur. 
Sarı yapışkan tuzakların etkisi kesindir.

KAPAR® la hazırlanan Sarı Yapışkan Tuzaklar bir kez asılır vejetasyon dönemi boyunca ürünü korur. Virus vektörlerinin etkili kontrolünü yaparak,virus hastalıklarının serada yayılmasını önler.

Bitki Virus Hastalıkları,
Virus adı verilen  organizmalar tarafından oluşturulur. Virus lar, yaprak bitleri başta olmak üzere pek çok emici böcek türü  tarafından bir bitkiden diğerine taşınarak hastalığın hızla yayılmasına sebep olurlar. Vektör adı verilen bu zararlı böceklerle mücadele etmek hastalığın yayılmasını önler. 
Vektör mücadelesinde ;

UCUZ ve ETKİLİ
KAPAR® Sarı Yapışkan Tuzakları Kullanınız

1.Biber Mozayik Virusu( Cucumber mosaic virus, Potato virus X)
2.Domates Çift Çizgili Virus Hastalığı(Tomato mosaic virus + Potato virus X )
3.Domates Mozayik Virusu Hastalığı( Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus )
4. Hıyar Mozayik Virus Hastalığı(Cucumber mosaic virus )
5. Patates Çizgi Virusu Hastalığı(Potato virus X )
6. Patates Yaprak Kıvrılma Virusu Hastalığı(Potato leafroll virus )
7. Şeker  pancarı Kıvırcık Tepe virusu Hastalığı ( Beet curly top virus (BCTV)),