Salkım Güvesi (Lobesia botrana L. Lep., Tortricidae)


Türkçe ismi   : Salkım Güvesi 
Bilimsel ismi  :Lobesia botrana L. (Lep.Tortricidae )
İngilizce ismi :Vine moth, grape moth
Konukçuları  :  Esas konukçusu bağdır.
Kaynak          : 
http://www.tagem.gov.tr/YAYINLAR/KITAP3/icindekiler.html

 

KAPAR ® Elma İçkurdu ( Eİ ) Feromon Tuzağı
T.C.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, KORUMA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 22.05.2006 
Tarih ve 5527 Ruhsat No su ile Ruhsatlandırılmıştır.