Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi L. Dip.Tephritidae)


Türkçe ismi   : Kiraz Sineği
Bilimsel ismi  :Rhagoletis cerasi L. (Dip.Tephritidae )
İngilizce ismi :European cherry fruit fly
Konukçuları  :  Kiraz ,vişne
Kaynak :  Zirai Mücadele Teknik Talimatı

KAPAR ® Kiraz Sineği ( KS ) Tuzağı T.C.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, KORUMA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 31.03.2005 Tarih ve 29 Ruhsat No su ile Ruhsatlandırılmıştır.KİRAZ SİNEĞİ SAVAŞIMINDA KAPAR® Kiraz sineği TUZAKLARI 

KAPAR® Kiraz sineği  tuzakları , sarı yapışkan tuzak ve  cezbedici (Polimer matrix) den oluşur. 
Sarı yapışkan tuzaklar, 20x25 cm ölçülerinde üzerlerine böcek yakalama zamkı ( KAPAR® ) sürülmüş plastik levhalardır. Bu levhalar üzerlerine konan kiraz sinekleri yapışır, kurtulamaz ve ölürler. Polimer matrix ise bir görsel tuzak olan sarı yapışkan tuzakların etkisini, koku yoluyla artırır. Böylece, Kiraz sineği için çok etkili bir tuzak sistemi oluşturulmuş olur. 

Bu tuzaklar, kimyasal mücadelede ilaçlama zamanını saptamak  ,  biyoteknik mücadelede ise 
bahçedeki tüm kiraz sineklerini yakalamakta kullanılır. 

Son yıllarda ülkemizde hızla gelişmeye başlayan organik tarım ve Entegre mücadele çalışmaları bu tuzaklara olan ilgiyi artırmıştır. Zirai mücadele ilacı kullanılmayan kiraz bahçelerinde birkaç yıl içinde ekolojik denge oluşur, diğer zararlılara karşıda ilaçlamaya gerek kalmaz.

KİMYASAL MÜCADELEDE İLAÇLAMA ZAMANININ SAPTANMASI
Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan üreticiler kiraz sineğine karşı ilaçlama yapmalarına rağmen başarısız olurlar. Bunun en önemli nedeni ilaçlama zamanının doğru olarak saptanamamasıdır. Çünkü, topraktan çıkan kiraz sineği erginleri yumurtalarını kiraz ve vişnenin meyve kabuğu altına bıraktıktan sonra bunları ilaçla öldürmek mümkün değildir. Yine, kiraz sineği erginleri topraktan çıkmamışsa, ilaç atmak,  emek ve para kaybının yanı sıra çevreyi kirletmekten başka bir işe yaramaz.
Kısaca, ilaçlama zamanını tam olarak bilmek kimyasal mücadelenin birinci şartıdır. 

KAPAR® Kiraz sineği Tuzakları kullanarak bu zararlıya karşı ne zaman ilaçlama yapacağınıza doğru karar verebilirsiniz

Bunun için ;
Kiraz ve vişne ağaçlarının çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra  dekara 2 adet KAPAR® Kiraz sineği  Tuzağını  ağaçların güney yönüne, yerden 1-1.5 m yükseğe asınız. Haftada birkaç kez tuzakları kontrol ederek kiraz sineğinin olup olmadığını kontrol ediniz.
Bahçenizdeki tuzaklarda 10 adet/hafta dan fazla  kiraz sineği varsa ve kirazlar ben düşme döneminde ise, Zirai Mücadele Teknik Talimatında önerilen ilaçlardan biri ile önerilen dozda ilaçlayınız. 
İlaçlamadan sonra biyoteknik mücadeleye geçiniz.

BİYOTEKNİK MÜCADELE = İLAÇSIZ MÜCADELE
Bu mücadele tekniğinde ilaç adını verdiğimiz zehirli kimyasal maddeler kullanılmaz.  Kiraz sinekleri yakalanarak öldürülürler. Bu teknik daha az emek ister, daha ucuzdur en önemlisi üründe ilaç kalıntısı olmaz, çevre kirlenmez ürünün ihraç edilebilme şansı artar, pazarda daha yüksek fiyatla satılır. Halk sağlığı yönünden önerilen bir mücadele tekniğidir.

Bu yöntemde, kiraz ve vişne ağaçlarında çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra, bahçedeki her ağacın güney yönündeki dallarına, yerden 1-1.5 m yükseğe, ağacın büyüklüğüne göre   1-4 adet  KAPAR® Kiraz sineği  tuzağı asılarak bahçedeki kiraz sineği erginleri yakalanarak  öldürülür. Tuzaklar kirlendiğinde yenileri ile değiştirilir. Çoğunlukla tuzakları bir kez asmak yeterli olur. Üründe kurtlanma ve ilaç kalıntısı olmaz.  Kiraz sineği yoğunluğunun çok yüksek olduğu bahçelerde kimyasal mücadele ve biyoteknik mücadele kombine edilebilir.