Elma İçkurdu (Cydia pomonelle Lep.Tortricidae)


DİKKAT.......BU ZARARLININ BİYOLOJİK VE KİMYASAL MÜCADELESİNDE AVRASYA BUGOFF FENOLOJİK TAHMİN MODELİNİ KULLANINIZ.ÜNİVERSİTELERİMİZDEN TALEP OLMASI HALİNDE ÖZEL SEMİNER VERİLİR.

Çizelge 1
Çizelge 2
Çizelge 3

Türkçe ismi   : Elma içkurdu 
Bilimsel ismi  : Cydia pomonelle.,  Lep.Tortricidae )
İngilizce ismi :Codling month 
Konukçuları  : Başta elma olmak üzere armut, ayva, ceviz ağaçlarında zararlı olur. Erik, kayısı ve şeftalide de görülür. 
Kaynak
Elma Bahçelerinde Entegre Mücadele Teknik Talimatına Bakınız 
http://www.tagem.gov.tr/YAYINLAR/KITAP1/ickurdu.html

KAPAR ® Elma İçkurdu ( Eİ ) Feromon Tuzağı T.C.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, KORUMA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 31.03.2005 Tarih ve 30 Ruhsat No su ile Ruhsatlandırılmıştır.